Watercertificaten

Wat is een watercertificaat?

De waterkrachtcentrale in Eefde kost ongeveer 500.000 euro. Het grootste gedeelte daarvan - 400.000 euro - wordt gefinancierd door deelnemers in de waterkrachtcentrale die in postcodegebieden rond de waterkrachtcentrale wonen (postcoderoosregeling). Daarvoor worden 1212 certificaten uitgegeven met een looptijd van 15 jaar. De certificaten hebben een mooi rendement door het recht op teruggave van de energiebelasting over de opgewekte energie.

Wat kost een watercertificaat?

Een watercertficaat kost € 330 (maximum van 36 certificaten per deelnemer). Daar hoort een onderhoudsbijdrage bij van € 3 per jaar per certificaat en een lidmaatschap van de Coöperatie LochemEnergie Waterkracht (EefdeWaterkracht). Als u al lid bent van LochemEnergie, dan wordt u met de aanschaf van watercertificaten ook automatisch lid van EefdeWaterkracht. Wordt u alleen lid van EefdeWaterkracht dan bedraagt de contributie € 10 per jaar (ongeacht het aantal certificaten).

Wat levert een watercertificaat op?

AAN ENERGIE: De turbine levert jaarlijks gemiddeld 340.000 kWh stroom op. Eén watercertificaat levert dus 1/1212 van 340.000 kWh op = 280 kWh per jaar. Over de energie-opbrengsten van uw certificaten hoeft u als deelnemer geen energiebelasting te betalen.

FINANCIEEL: De watercertificaten renderen vanwege de zogenoemde postcoderoosregeling. Dankzij deze fiscale regeling krijgen deelnemers 15 jaar lang energiebelasting terug over hun aandeel in de totaal opgewekte kWh’s. Het tarief van de energiebelasting kan wisselen. Zo was het in 2016 € 0,1218, in 2017 € 0,1226, in 2018 € 0,126 en in 2019 0,1193. Via uw energieleverancier krijgt u deze belasting eenmaal per jaar terug.*

Rekenvoorbeeld in het kort voor 3 watercertificaten

KOSTEN VOOR 3 WATERCERTIFICATEN
Aanschaf 3 x € 330,- = € 990, -
Onderhoudskosten: 3 x € 3,- = € 9,- per jaar. Voor 15 jaar = 135 euro
Totale kosten € 1125,-  
(Plus eventueel de contributie van EefdeWaterkracht € 10,- per jaar)

OPBRENGSTEN VAN 3 WATERCERTIFICATEN
Energie opbrengst voor 3 watercertificaten is 3 x 280 kWh per certificaat = 840 kWh per jaar.
Belastingvoordeel per jaar 840 kWh x € 0,1193 (energiebelasting 2019) = € 100,21 per jaar.
Totale opbrengst: 15 jaar x € 100,21 = € 1503,18
Rendement na 15 jaar: € 378,18 (dat is ruim 4%)

Rekenvoorbeeld voor 10 watercertificaten

Aanschaf € 3300 + onderhoud € 450 = € 3750,- 
(Plus eventueel de contributie van EefdeWaterkracht € 10,- per jaar)
Belastingvoordeel is 2800 kWh per jaar x € 0,1193 (belastingtarief 2019) = € 334,04 per jaar.
Voor 15 jaar = € 5010,60 
Rendement na 15 jaar: € 1260,60 (dat is ruim 4%)

Uitgebreide berekening kosten en opbrengsten Watercertificaten >>>

Handige rekentool bij voorinschrijving

U kunt aan een postcoderoosregeling meedoen voor maximaal het eigen verbruik aan kWh en tot een maximum van 10.000 kWh (36 certificaten). Als u bijvoorbeeld zelf al energie opwekt met zonnepanelen zal uw jaarlijkse stroomverbruik lager liggen. Om te weten welk aantal watercertificaten voor u het meest renderend is, kunt u gebruik maken van de rekentool bij  Voorinschrijving Watercertificaten.**

Let op

  1. * Niet iedere energieleverancier is bereid om de energiebelasting terug te betalen. Vraag dit dus vooraf na bij uw energieleverancier! Greenchoice, waarmee LochemEnergie samenwerkt, doet het in elk geval wel.
  2. ** De fiscus heeft bepaald dat u niet meer energiebelasting terugkrijgt dan over het aantal kWh dat uw huishouden per jaar verbruikt. Een gezin met 2 kinderen verbruikt jaarlijks gemiddeld 3500 kWh. Dit houdt in dat zo’n gezin bij 12 certificaten de inleg volledig terug zal krijgen (3500 : 280 = 12 certificaten).