Risico's en waarborgen

Risico's en waarborgen
 

 1. Het tarief van de energiebelasting kan de komende 15 jaar wijzigen (in uw voor- of nadeel).
  Dit is een politieke kwestie, waarop LochemEnergie geen invloed heeft.
   
 2. De werkelijke jaaropbrengst van de turbine wisselt en kan hoger, maar ook lager uitkomen dan verwacht. De vooraf geschatte 340.000 kWh is afhankelijk van weeromstandigheden, wateraanvoer, calamiteiten etc. Er kan natuurlijk ook meer opgewekt worden. We hebben vrij voorzichtig begroot.
   
 3. LochemEnergie garandeert wel dat:
  a. zij in zee gaat met een gerenommeerde leverancier voor de bouw van de waterkrachtcentrale;
  b. een goede garantieregeling met de leverancier wordt vastgelegd;
  c. de installatie wordt verzekerd;
  d. de hoogteverschillen en de hoeveelheden water in de Berkelaflaat over de afgelopen 15 jaar nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Deze gegevens zijn met Waterschap Rijn en IJssel besproken en dus betrouwbaar. Ook de toekomstige waterhoeveelheden en hoogteverschillen zijn met het waterschap goed besproken, zonder dat daarvoor garanties kunnen worden afgegeven.
   
 4. Als u verhuist in de komende 15 jaar naar een plaats buiten de vereiste postcodegebieden, eindigt de deelname aan het postcoderoosproject. In geval van onverhoopt overlijden geldt hetzelfde.
  U kunt voor het resterende bedrag van de kapitaalinbreng (elk jaar vervalt 1/15 deel van de inbreng = € 22,00 per certificaat) uw certificaat overdragen aan een ander. LochemEnergie helpt u hierbij, maar kan helaas niet garanderen dat er een andere deelnemer wordt gevonden.