Het plan

Locatie

De waterkrachtturbine komt in de stuw die het afleidingskanaal van de Berkel verbindt met het Twentekanaal. Deze stuw ligt direct naast het sluizencomplex in Eefde.

 

Vijzelturbine

EefdeWaterkracht heeft gekozen voor een vijzelturbine van Landustrie. Zij hebben inmiddels brede ervaring met deze turbine, onder andere in de Dommel in Brabant en in het buitenland. Een vijzelturbine werkt - eenvoudig gezegd - doordat  water in de turbine stroomt, waardoor deze gaat draaien. Die draaiende beweging wordt vervolgens omgezet in elektriciteit.

Belangrijk argument ook voor een vijzelturbine is de visvriendelijkheid. Doordat hij minder omwentelingen per minuut maakt, neemt de kans op beschadiging van de vissen aanmerkelijk af.

 

Waterbeheer en veiligheid

Om de veiligheid bij hoogwater te kunnen waarborgen wordt de turbine aan het einde van een betonnen bak achter een van de stuwen geplaatst. Zo kan bij een hoge waterstand het overtollige water dat niet via de turbine weg kan, via de randen van deze bak wegstromen.

 

Planning

Een waterkrachtcentrale plaatsen doe je niet zomaar. Het denk- en rekenwerk van de specialisten van de werkgroep EefdeWaterkracht is al in 2016 begonnen: waterdebieten, soorten waterkrachtcentrales, offertes en vergunningen. Veel onderzoek en veel overleg ook met instanties zoals Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Lochem, Sportvisserij Nederland, fabrikanten van waterkrachtcentrales etc. En de financiering moet natuurlijk geregeld worden en - last but not least - de communicatie. Alle leden van de werkgroep Waterkracht doen hun vele werk als vrijwilligers. In het najaar van 2018, of in het voorjaar van 2019 hopen we te gaan bouwen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Stel uw vragen via het contactformulier. De werkgroep probeert binnen een week te antwoorden.