FAQ - Veelgestelde vragen

-        Waar kan ik terecht voor antwoorden die ik niet op deze website vind?
Vul het contactformulier in en u hoort van ons.

-        Wanneer moet ik mijn certificaten betalen en hoe krijg ik mijn geld terug?
U geeft nu blijk van uw belangstelling, maar hoeft pas te betalen wanneer EefdeWaterkracht besluit dat de waterkrachtcentrale daadwerkelijk wordt gebouwd. Op dat moment wordt een overeenkomst met u gesloten en kunt u het bedrag betalen.
EefdeWaterkracht geeft jaarlijks de elektriciteitsproductie door aan uw stroomleverancier die de terugontvangen energiebelasting met u verrekent.

-        Werkt mijn energieleverancier mee aan de teruggaaf van mijn energiebelasting?
Niet iedere energieleverancier werkt mee aan deze regeling die uit het Nationaal Energieakkoord is voortgekomen. Of uw energieleverancier meewerkt kunt u checken door bij deze link https://www.eefdewaterkracht.nl/voorinschrijving-watercertificaten uw huidige leverancier in te vullen. Doet de leverancier niet mee, dan krijgt u een waarschuwing op uw scherm.
LochemEnergie werkt samen met Greenchoice en dat is een van de maatschappijen die zeker zorgt voor de verrekening. Check voordat u definitief besluit om in te tekenen dus bij uw eigen energieleverancier of zij meewerken. Of stap direct over naar Greenchoice, dan hebt u zowel 100 % duurzame stroom en gas, als een scherp tarief! En door klant te worden bij Greenchoice ondersteunt u LochemEnergie ook nog een beetje extra, want Greenchoice betaalt ons jaarlijks per klant een kleine bijdrage.

-        Wat is een postcoderoos?
De postcoderoos wordt bepaald door het viercijferige postcodegebied waarin de productie-installatie ligt plús de direct daaraan grenzende postcodegebieden.

-        Wat is de postcoderoosregeling?
De formele naam voor de postcoderoosregeling is ‘Regeling Verlaagd Tarief’. Dankzij deze regeling kunnen mensen die bijvoorbeeld geen (geschikt) eigen dak voor zonnepanelen hebben, toch duurzame energie op wekken. Voorwaarde is dat het in collectief verband wordt georganiseerd (meestal via een coöperatie) en dat de deelnemers binnen de ‘postcoderoos’ van de collectief opgezette installatie wonen. De overheid garandeert dat in elk goedgekeurd postcoderoosproject gedurende 15 jaar de energiebelasting terugbetaald wordt. De regeling verzekert deelnemers gegarandeerd 15 jaar lang van een belastingkorting per kWh (in 2018 was dat € 0,126/kWh; in 2019 geldt € 0,1193/kWh) voor de duurzame energie die de deelnemers samen in collectief verband opwekken.

-        Wie kunnen aan postcoderoosprojecten meedoen?
De Regeling Verlaagd Tarief is gericht op particulieren en (kleine) ondernemers, mits ze kleinverbruiker zijn. Daarnaast mag een ondernemer niet meer dan 20% aandeel hebben in de productie-installatie.

-        Ik woon in een ander postcodegebied dan die genoemd staan bij het project. Kan ik dan echt niet meedoen?
De regeling staat alleen deelname toe in het gebied binnen een zogenaamde postcoderoos. Voor het Eefdese project zijn dat de postcodes 7211, 7213, 7215, 7217 en 7218. Omdat deze postcodes binnen de gemeente Lochem vallen, richten wij daar eerst onze aandacht op. Echter inwoners van Warnsveld (7231), Zutphen (7202 en 7203) en Voorst (7383) vallen ook binnen deze postcoderoos en kunnen dus ook mee doen. We hebben het plan om na Eefde een project in Lochem uit te voeren. Dat worden dan de postcodes 7218, 7241, 7242, 7244 en 7245. Als u buiten het gebied van de postcoderoos woont, kunt u het realiseren van de waterkrachtcentrale wel financieel steunen met een donatie. U hebt dan echter geen recht op compensatie via uw energiebelasting.

-     Kan ik ook meedoen als ik maar weinig energie verbruik?
Jazeker, de Watercertificaten worden per stuk verhandeld en elk certificaat correspondeert met ongeveer 280 kWh. Dus als u een laag verbruik heeft van bijvoorbeeld 1000 kWh per jaar, zou u met 4 certificaten al uw hele stroomverbruik verduurzaamd hebben. De inschrijfmodule helpt u deze berekening te maken.

-        Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog Watercertificaten kopen?
Dat hangt ervan af. Als u al uw volledige stroomverbruik met zonnepanelen opwekt, is er geen sprake meer van levering door uw energieleverancier en dus betaalt u ook geen energiebelasting. En als u die niet betaalt, kunt u ook niets terugontvangen. Maar als u ondanks uw zonnepanelen toch nog stroom afneemt van uw energieleverancier, dan kunt u voor dat deel nog wel meedoen. De inschrijfmodule helpt u deze berekening te maken.

-        Ik doe al mee met een collectief zonnepark van LochemEnergie. Kan ik dan nog Watercertificaten kopen?
Dat hangt ervan af. Als u al meedoet met zonnepanelen in een zonnepark dat eveneens volgens de postcoderoosregeling is opgezet, dan geldt daarvoor hetzelfde als wanneer u zonnepanelen op eigen dak zou hebben. Zie vorige vraag.
Neem bij twijfel eerst contact op met de coöperatie.

-        Kan ik ook Watercertificaten huren?
Nee, in dit project werken we uitsluitend met certificaten die door middel van een betaling ineens worden verkregen. Op die manier komen we in aanmerking voor de provinciale participatiesubsidie, hebben we geen externe (dure) financiering nodig en is het rendement hoger.

-      Waarom kan ik niet meer dan 36 Watercertificaten aanschaffen?
Dat heeft te maken met het feit dat de postcoderoosregeling niet alleen gemaximeerd is tot uw eigen verbruik, maar ook tot maximaal 10.000 kWh per jaar. 36 certificaten van ongeveer 280 kWh is ongeveer 10.000 kWh.

-       Waarom zijn watercertificaten interessanter dan zonnepanelen voor mkb-ondernemers?
Zelf groene stroom opwekken: je denkt al gauw aan investeren in eigen zonnepanelen, maar voor veel ondernemers zijn watercertificaten een financieel aantrekkelijker alternatief. Dat geldt vooral voor ondernemers die jaarlijks meer dan 10.000 kWh verbruiken, want die betalen door lagere energiebelasting relatief weinig voor een kWh en verdienen hun investering in zonnepanelen dus niet zo snel terug. Ondernemers die investeren in watercertificaten krijgen het recht op teruggave van energiebelasting over de eerste schijf van 10.000 kWh. En dat vijftien jaar lang! Lees hierover in de bijlage>>>

-       Moet ik lid worden van LochemEnergie?
Door lid te worden van EefdeWaterkracht voor € 10,- per jaar kunt u Watercertificaten aanschaffen. Voor € 15,50 per jaar extra bent u ook lid van LochemEnergie. Als u al lid was van LochemEnergie hoeft u niet apart nog weer lid te worden van EefdeWaterkracht. Met de lidmaatschappen heeft u samen met de andere leden zeggenschap over de activiteiten van EefdeWaterkracht en LochemEnergie en u kunt gebruikmaken van alle diensten.

-        Kan ik mijn lidmaatschap gemakkelijk opzeggen?
Door de aanschaf van een Watercertificaat hebt u gekozen voor een 15-jarige deelname aan dit project. Zolang u in de postcoderoos blijft wonen (dat kan dus eventueel ook na een verhuizing zo zijn), blijft u dus lid en deelnemer.

-        Wat als ik binnen 15 jaar verhuis buiten de postcoderoos?
Als u verhuist naar een plaats buiten het postcodegebied, dan vervalt uw recht op uitbetaling van de energiebelasting. Op dat moment moet bekeken worden of uw certificaat kan worden doorverkocht aan een ander die wel binnen de postcoderoos woont. U kunt daarin zelf het nodige doen, maar wij proberen wel met u mee te zoeken. Wellicht hebben we t.z.t. een wachtlijst van belangstellenden.
Richtlijn voor de waarde van een certificaat is dan: voor elk jaar dat het certificaat al tot uitbetaling van de energiebelasting heeft geleid, is het certificaat 1/15 minder waard geworden; dat is dus € 22,00 per jaar.

-        Levert een Watercertificaat een vaste jaarlijkse vergoeding op?
De jaarlijkse opbrengst van de waterkrachtcentrale is afhankelijk van (1) de waterafvoer van de Berkel, (2) de goede werking van onze waterkrachtcentrale en (3) het tarief van de energiebelasting.
De waterafvoer varieert afhankelijk van de neerslag die in het stroomgebied van de Berkel valt. De jaarlijkse stroomopbrengst van de centrale hangt hiervan af. Er worden 1.212 Watercertificaten uitgegeven zodat elk ervan gelijk staat met 1/1.200 deel van de gerealiseerde jaarproductie. Bij een gemiddelde jaarproductie van ongeveer 340.000 kWh is dat 280 kWh per certificaat.

-        Is de extreem droge zomer van 2018 een risico voor de rendementen van het waterkrachtproject?
De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit is direct afhankelijk van de waterafvoer in de Berkel. Deze fluctueert afhankelijk van o.a. de neerslag in het 70.000 ha grote stroomgebied van de Berkel. Het risico is echter erg klein. Dat weten we omdat er erg veel data beschikbaar zijn. De waterstanden en de afvoeren over de stuw van het Afleidingskanaal van de Berkel zijn vanaf 2000 beschikbaar. Het Waterschap Rijn en IJssel verzamelt deze gegevens per kwartier. Voor het optimaliseren van de vijzelgenerator zijn de afvoeren omgezet tot daggemiddelden over de periode 2000 tot en met 2015. Over deze perioden bedroeg de gemiddelde afvoer 1,94 m3/s ( 95% van de dag afvoeren vallen binnen de marge van lagere en hogere afvoeren van 0,00 - 4,28 m3/s). Over de periode van 1-1-2000 tot 21-2-2019, dus inclusief het extreem droge jaar 2018, bedroeg het gemiddelde 1,97 m3/s (95% binnen een marge van 0,00 -4,53 m3/s). Door de langere periode van meten - inclusief het extreem droge jaar 2018 - verandert de gemiddelde afvoer dus maar heel weinig. Dit komt omdat in de toegevoegde tijd ook perioden met een afvoer hoger dan het gemiddelde voorkwamen. Andersom zal een langere periode met veel waterafvoer ook beperkt invloed hebben op de verwachte rendementen.

-        Zijn er andere risico's aan het project?

We kiezen voor bewezen technieken voor de installatie, maar de leveranciers kunnen geen garanties geven voor bijvoorbeeld de rendementen van de verschillende onderdelen.

-        De waterkrachtinstallatie wekt jaarlijks stroom op. Dat is toch ook geld waard?
Inderdaad. Bij de huidige stroomtarieven brengen die 340.000 kWh ongeveer € 0,035/kWh op, dus in totaal € 11.900. Dat bedrag wordt besteed aan de onderhoudskosten van de installatie, de verzekering, administratiekosten e.d.

-        Ben ik van gas- en stroomlevering verzekerd?
Levering van gas en stroom is gegarandeerd! U kunt geen moment zonder gas en stroom zitten.

-        Is een turbine visvriendelijk?
Om vismigratie op de Berkel mogelijk te maken zijn van Zutphen (Helbergen) tot de Duitse grens (Zandvang Rekken) alle stuwen vispasseerbaar gemaakt. Het afleidingskanaal van de Berkel bij Eefde maakt geen onderdeel uit van deze route en vis kan niet via de stuw de Berkel op trekken. Een enkele vis kan echter wel met de stroom mee in de IJssel terechtkomen. Om ongewilde sterfte te voorkomen hebben wij de voorkeur voor de meest visvriendelijke generator, een vijzelturbine.

 

"... methode om vissterfte te voorkomen of te verminderen is de toepassing van de zogenaamd ‘visvriendelijke’ turbines. Meestal gaat het slechts om ‘minder visonvriendelijke’ turbines. Alleen de omgekeerde vijzelturbine (‘wokkel’) in de dichte versie veroorzaakt praktisch geen vissterfte…."

Visionair nr. 16 - juli 2010